Annemari Vessik

English

I started playing cricket in spring 2009. I heard about it from a friend of mine, who’s Australian friend was playing cricket in Estonia. I went to see the game once or twice and it seemed really strange game at first. All the players were super friendly and asked me to come to play straight away and before I knew it I was already running around on the field without even knowing the rules. It took some time to get to know the rules as there are loads of them and to know these 100% would be tricky but if you get the main idea of the game and rules it is really fun and challenging to play cricket. It is a social, physical and also mental and strategical game, and this is what makes it exciting and fun to play. You always have a chance to learn something new and improve your skills.
My favourite moments in cricket are the wickets taken in the games, it is a proof for me that I have the skills and I am helpful for the team.
Also great moments are involved with tournaments abroad. I have been to tournaments with the women’s team (in Holland, Italy, Finland) and Estonian mixed team (Native’s Cup tournament in Poland). In these tournaments you will get a great solidarity and when playing against foreign teams the motivation and will to win and concentration are higher than in some home games.  And when you win, oh that is a sweet feeling 🙂
In 2013 I decided that I wanted to know more about Estonian Cricket Association, so I applied for the board and got selected. I was involved in the ECA board till spring 2019. From 2015 to 2019 I also was the President of the Association. These years were exciting and challenging. I got a lot of experience and saw how the non-profit organisations actually work, and saw cricket from a different perspective than playing on the field. In these and following years our Association has grown a lot thanks to a lot of volunteers and a lot of work was done to get to the point where we are now  – we have more clubs, new grounds and people are more aware about Estonian cricket in Estonia and also abroad. I believe cricket has a lot of potential in our small country and our wonderful cricket enthusiasts will be able to attract more and more people to this great game!

Eesti

Mina alustasin kriketi mängimisega 2009 aasta kevadel. Kuulsin kriketi kohta enda sõbrannalt, kelle Austraalia sõber Eestis kriketit mängis. Käisin korra või kaks mängu vaatamas ja see tundus esialgu väga võõras ja kummaline mäng. Kõik mängijad olid väga sõbralikud ja kutsusid kohe mängima, ja teadmata isegi reegleid leidsin ennast juba platsi peal ringi jooksmas.
Reeglite õppimisega läks ikka veidi aega, sest neid on ikka väga palju, et neid kõiki 100% teada, aga kui peamise mõtte mängust aru saab, on kriketit väga lõbus ja ka väljakutsuv mängida. Kriket on nii sotsiaalne, füüsiline kui ka mentaalne ja strateegiline mäng, mis teebki sellest väga põneva tegevusala ning pidevalt on võimalik midagi uut õppida ja enda oskusi lihvida.
Minu lemmik hetked kriketis on kindlasti need kui olen mängus võtnud wicketeid ning need annavadki mulle indu, et enda oskusi veelgi paremaks saada ja wicketid on tunnistus sellest, et suudan olla tiimile kasulik ja hea mängija.
Samuti on lemmikhetked seotud ka välisturniiridega. Olen käinud turniiridel nii naiskonnaga (Hollandis, Itaalias, Soomes) kui ka eestlastest koosneva segatiimiga (Native’s Cup turniir Poolas). Neil turniiridel tekib alati tiimiga mõnus ühtekuuluvustunne ja mängides välistiimide vastu, on tahtmine ja keskendumisvõime mängus ka kõrgemal kui võibolla, et mõnes koduses mängus. Ja kui veel võita, vot see on veel eriti magus. 🙂
2013.a. otsustasin, et sooviksin Eesti Kriketi Assotsiatsiooni tegevusega rohkem kursis olla ning kandideerisin juhatusse ning sain ka valituks. Olin juhatuses tegev 2019.a. kevadeni. Aastatel 2015-2019 olin ka Assotsiatsiooni president. Need aastad olid põnevad ja väljakutseid oli palju. Sain väga palju kogemusi MTÜde organisatoorse poole pealt ning nägin kriketit ka veidi teise nurga alt kui ainult platsil mängides. Nende ja järgnevate  aastatega arenes meie Assotsiatsioon tänu paljudele vabatahtlikele jõudsalt ning palju tööd on tehtud, et meie Eesti kriket jõuaks sinna, kuhu ta praeguseks jõudnud on  – klubide arv on kasvanud, uued kriketiväljakud on valmis ja inimesed on Eesti kriketist teadlikumad nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Usun, et kriketil on meie väikeses riigis potentsiaali ja meie tublid kriketi entusiastid suudavad veelgi rohkem huvilisi mängu juurde meelitada!